เทศบาลตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
อนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมประเพณีอันดีงาม
ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Lern More
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี  ลงประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕  ลงประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต 6-19 ปี  ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง และ ครุภัฑ์เทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(เพิ่มเติม)  ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้างวด  ลงประกาศ 27 ตุลาคม 2564
ข่าวประกวดราคาจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 09 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 09 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารบริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 20 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 24 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก บริเวณข้างบ้านปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 19 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงประกาศ 08 มีนาคม 2564
สื่อกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองขาว

เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร